Dovoz lodí

Dovoz lodí z Holandska- co byste měli vědět

Chtěli byste si pořídit novou nebo starší loď? Dovezeme vám ji z Holandska. Tato země je bezesporu loďařská velmoc a potenciál pro výběr lodě je zde obrovský. Každý tady má šanci najít tu správnou loď odpovídající jeho požadavkům a finančním možnostem.

První věcí je zvážit výběr typu lodě – zda si přejete plachetnici, motorovou obytnou loď, motorový člun, k dispozici jsou i různé typy výletních nebo rybářských lodí a další. Pro správnou volbu lodě jsou zapotřebí zkušenosti a znalosti místních poměrů, dobrých loděnic, prodejců a bazarů. Během výběru je třeba se často rozhodovat mezi různými alternativami – například zda pořídit novou, nebo starší loď, s ohledem na její cenu, stáří, technický stav, velikost a konstrukci. Důležitou roli také hraje transport lodě na místo určení, který může být buď po suchu, nebo po vodě. Cena dopravy se přitom vždy odvíjí od velikosti a váhy plavidla. Je také důležité dobře zvážit, k jakému účelu si především loď pořizujete. A zároveň promyslet, zda a jak ji budete schopni dobře, a pokud možno pohodlně, zazimovat. Záleží i na tom, jestli se vaše loď bude plavit převážně v jedné konkrétní lokalitě, nebo zda uvažujete o pravidelném transportu z místa na místo apod. U obytných motorových lodí dovážených z Holandska půjde také o rozhodnutí, zda koupit ocelovou, nebo plastovou loď. Pomůžeme Vám s výběrem lodě a následnou administrativou s přihlášením  do registru lodí u SPS Praha  Můžeme Vám zařídit registraci lodě v Holandsku a budete moci plout tzv. pod Holandskou vlajkou.

Výše jsou uvedené jen základní informace o problematice, která čeká každého potencionálního kupce. Proto jsme tady my, abychom vám tyto záležitosti pomohli co nejjednodušeji vyřešit. Máme v Holandsku dobré zázemí a osobní zkušenosti získané především úzkou spoluprácí se známou  firmou Dutch Masters s.r.o., zabývající se již dlouhá léta pronájmem lodí v Holandsku a vším, co souvisí s loděmi, obchodem a turistikou. Jsme připraveni vám poradit, asistovat a zrealizovat dobrý obchod.

 Rozsah našich základních služeb

výběr několika lodí a veškeré konzultace

malá nebo velká prohlídka s námi, popřípadě s naším holandským servisním technikem

zajištění jakéhokoliv specialisty pro kontrolu popřípadě opravu motorických a jiných částí  lodě

získání co nejlepší ceny pro klienta, přípravu kupní smlouvy, zajištění odepsání popř. nové přihlášení v registru v Holandsku

zařídíme veškeré záležitosti pojištění pro transport, na přání zajistíme dopravu

zajistíme přihlášení lodě v ČR u SPS Praha