Chorvatské kapitánské kurzy

Pro všechny zájemce zajišťujeme kurzy v Chorvatsku a získání chorvatských kapitánských průkazů. Jak průkaz získat?

a) Absolvování týdenního kurzu na plachetnici v Chorvatsku

Po týdnu stráveném na lodi je kurz zakončen zkouškou na chorvatském kapitanátu. V případě jejího úspěšného složení je zde také vystaven chorvatský průkaz „Voditelj brodice kategorija B“, který opravňuje k vedení lodi. Další možností je vykonání praktické zkoušky před jachetním instruktorem a následně v ČR dokončení kurzu teoretickou zkouškou pro získání průkazu vydávaného MD ČR, nebo obojím.

b) Možnost zajistit individuální kurz na plachetnici nebo motorovém člunu v Chorvatsku

Tento kurz je také zakončen zkouškou na chorvatském kapitanátu. V případě úspěšného složení zkoušky je zde vystaven chorvatský průkaz opravňující k vedení lodi. Kurz trvá 2 až 7 dní a výběr lodi je přizpůsoben požadavkům zákazníka. Tohoto kurzu se může zúčastnit 1 až 5 osob.

Po skončení kurzu a úspěšném složení zkoušky na chorvatském kapitanátu můžete odjet domů s chorvatským průkazem. Později v ČR po složení teoretických zkoušek a splnění dalších nezbytných podmínek můžete získat průkaz vydávaný MD ČR, jehož získání je časově náročnější.