Kapitánské kurzy VMP

Průkazy vydávané Státní plavební správou v Praze

Průkaz VMP

Pro plavbu výhradně v České republice je určen: Průkaz vůdce malého plavidla – VMP.
Průkaz VMP je národní průkaz pro plavbu s malým plavidlem pouze v České republice.

 

Průkaz VRP

Pro plavbu v České republice i v zahraničí je určen: Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla – VRP. Tento průkaz současně platí i pro Českou republiku jako Průkaz vůdce malého plavidla.

Průkaz VRP opravňuje vést v zahraničí rekreační plavidlo, (malé plavidlo, kterým není provozována koncesovaná vodní doprava):

– v oblasti I – na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, na kterých je oprávnění uznáváno, (pokud splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle níže uvedených kategorií)

– v oblasti C – v pobřežních mořských vodách, na kterých je oprávnění uznáváno, do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice (pokud splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle níže uvedených kategorií a vykoná navíc teoretickou zkoušku z teorie plavby na moři).

Jeho držitel smí tento průkaz používat výhradně k plavbě pro rekreaci a sport.

Kategorie M20, M, S20, S

Kategorie M20 – malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu a plavidlo s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW.

Kategorie M – malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu a plavidlo s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu.

Kategorie S20 – malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2.

Kategorie S – malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet.

Podmínky, které musí žadatel splnit pro kategorie M20, M, S20, S

 • věk nejméně 16 let,
 • úspěšné absolvování teoretické zkoušky pro kategorii M nebo M20, volitelně pak pro kategorii S nebo S20,
 • úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M a S, nevztahuje se na kategorie M20 a s20.

Kategorie M24

Kategorie M24 – tato kategorie má zvláštní postavení. Opravňuje k vedení rekreačního plavidla s délkou trupu do 24 m. Uznání průkazu této kategorie lze zaručit pouze v České republice, kde pro plavbu tohoto plavidla platí pravidla plavebního provozu jako pro plavbu plavidla, které není malým.

Podmínky, které musí žadatel splnit pro kategorie M24

 • věk nejméně 20 let,
 • vlastnictví průkazu vůdce malého plavidla kategorie M nebo M a S alespoň 4 roky,
 • úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M24.

Předkládané doklady a náležitosti

 • žádost o vydání plavebního dokladu, formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli „Měřítko stránky“ položku „Žádné“, jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti),
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ve vztahu k vedení malého plavidla) dle podmínek zdravotní způsobilosti, který vystavuje zpravidla praktický lékař, u něhož je žadatel registrován, ne starší než 3 měsíce, formulář je dostupný zde ve formátu PDF,
 • osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla vydané pověřenou osobou. Žadatelé o kategorii M a S (bez omezení výkonu motoru a plochy plachet) musí ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby absolvovat před podáním žádosti na pobočku SPS. Bez osvědčení o ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla přiloženého k žádosti není možné přijmout žadatele k teoretické zkoušce. Žadatelé o kategorii M20 a S20 (s omezením výkonu motoru a plochy plachet) výše uvedené osvědčení nepředkládají.
 • 1 fotografii pasového formátu 3,5×4,5 cm ne starší než 1 rok,
 • správní poplatek 500,- Kč.

Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na jakoukoliv pobočku Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.

Osnova ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla

Kategorie M

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost:

 • kontrola pohonných a kormidelních zařízení,
 • postup činností před vyplutím, při ukončení plavby.

Manévrování s plavidlem:

 • vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem,
 • odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, a připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu,
 • proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí,
 • manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel,
 • vydávání pokynů a povelů.

Mimořádné situace:

 • činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem,
 • činnost při nasednutí plavidla,
 • použití záchranných prostředků.

Kategorie S

Příprava takeláže na plavbu

Ovládání plavidla pomocí plachet

 • stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží výtahů a navijáků, optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby.

Technika plutí

 • ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné bóje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě.

Kategorie M24

Všechny úkony uvedené pro kategorii M. Navíc

 • vlečení nebo vedení v bočně svázané sestavě jiného plavidla,
 • činnost v případě situace „muž přes palubu“ s využitím lodního člunu,
 • použití záchranného voru.

Kapitánské kurzy VMP – vůdce malého plavidla pořádáme několikrát během roku v Pardubicích.

 

Využití těchto průkazů je velice všestranné. Ocení je všichni milovníci vodních sportů, zejména jachtaři, rybáři nebo potápěči.

Toto oprávnění dále využijí profesní zaměstnanci Státní správy, jako jsou například hasiči, záchranáři, zaměstnanci Městské policie a další.

 

 

Kapitánský kurz VMP Standard

2denní kurz ve vypsaných víkendových termínech ve školicí místnosti hotelu Staré Časy v Pardubicích pro neomezený počet účastníků

Cena a obsah kapitánského kurzu VMP 

VMP, 2.900,- Kč / účastník

MPZ, 1.000,- Kč / účastník

S80, 850,- Kč / účastník

Výcvik a ověření praktických dovedností na lodi, 2950,- CZK / účastník

 
 

Program kapitánského kurzu VMP 

Sobota: VMP, 08:00 – cca 16:00 hodin, příprava žádostí, dokladů, distribuce učebnic, Řád plavební bezpečnosti, signalizace plavidel, plavební znaky

Neděle: MPZ, 08:00 – cca 14:00 hodin, pravidla pro předcházení srážkám na moři – COLREG, navigace, IALA, meteorologie, námořní právo a S 80, příprava pro kvalifikaci plachetnice do 80 m²

 

Termíny kapitánských kurzů VMP Standard

 

Místo konání víkendových kapitánských kurzů v Pardubicích:

Školící místnost v hotelu Staré Časy, Havlíčkova 1080, 530 02 Pardubice

Jak se dostanu do Hotelu Staré Časy

Místo kurzu může být upřesněno individuálně dle počtu kurzistů.

Přihláška na kapitánský kurz VMP Premium

Kapitánský kurz VMP pro větší skupinu

1-2denní kurz v jakémkoliv termínu kdekoliv v České republic pro větší (i profesní) skupinu

Chcete kapitánským kurzem udělat radost svým blízkým?
Připravíme pro vás dárkový certifikát …