Kapitánské kurzy MD ČR – C, B, A

Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty:

Rozsahy oprávnění:

1. velitel námořní jachty pobřežní plavby “C“
– opravňuje k vedení námořní jachty do 12m délky a do vzdálenosti 10 NM od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice. Je to nejrozšířenější český průkaz využívaný k pronájmu lodí v zahraničí.

2. velitel námořní jachty mořské plavby “B“
– opravňuje k vedení námořní jachty do 24m délky a do vzdálenosti 200 NM od pobřežní linie

3. velitel námořní jachty oceánské plavby “A“
– opravňuje k vedení jachty do 24 m délky bez omezení vzdálenosti

Doklady a náležitosti potřebné k vydání průkazu:

Námořní jachta oprávnění „C“

– žádost s osobními daty žadatele
– úspěšně složenou teoretickou zkoušku (písemná i ústní)
– úspěšně složenou praktickou zkoušku na moři doloženou praxí v délce námořní plavby minimálně 100 NM pod dohledem velitele jachty (lodní deník, jachtařská knížka, potvrzení o praxi – výcvikové středisko) NEBO doložení průkazu způsobilosti MPZ 2 (C) (vydaném SPS) a doloženou praxí v délce námořní plavby minimálně 500 NM (lodní deník, jachtařská knížka)
– osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší než 3 měsíce
– platný omezený průkaz radiotelefonisty, nebo vyšší,vydaný ČTU nebo jiným telekomunikačním úřadem členského státu EU
– minimálně 18 let věku
– zaplacený správní poplatek 500 Kč
– 2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele

Námořní jachta oprávnění „B“

– žádost s osobními daty žadatele
– doložený platný průkaz způsobilosti pro oblast plavby C
– doložená praxe v délce námořní plavby minimálně 1000 NM ve funkci velitele jachty a 1500 NM pod dohledem velitele jachty (lodní deník, jachtařská knížka)
– úspěšně složenou teoretickou zkoušku (písemná i ústní)
– osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší než 3 měsíce
– platný všeobecný průkaz radiotelefonisty, nebo vyšší, vydaný ČTU nebo jiným telekomu-
nikačním úřadem členského státu EU
– minimálně 18 let věku
– zaplacený správní poplatek 500 Kč
– 2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele

Námořní jachta oprávnění „A

– žádost s osobními daty žadatele
– doložený platný průkaz způsobilosti pro oblast plavby B
– doložená praxe v délce námořní plavby minimálně 5000 NM ve funkci velitele jachty ve vzdálenosti více než 10 NM od pobřežní linie
– úspěšně složenou teoretickou zkoušku (písemná i ústní)
– osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší než 3 měsíce
– platný všeobecný průkaz radiotelefonisty, nebo vyšší,vydaný ČTU nebo jiným telekomu- nikačním úřadem členského státu EU
– minimálně 18 let věku
– zaplacený správní poplatek 500 Kč
– 2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele

Doba platnosti průkazů je 5 let u průkazu pro vedení námořní jachty.